Vi har mottagit din överklagan.

Vi bekräftar härmed mottagandet av er överklagan. Svar meddelas per post inom 10 arbetsdagar till bilägaren.