Enklare parkering i Umeå

Bevakning sedan 2003

Betalningar till oss

Har ni fått en kontrollavgift så skall betalning ske till det Plusgironummer 84 26 03-3 som anges på fakturan med det ocr-nummer som också återfinns på samma faktura. Betalningsmottagare: Hojab parkeringsservice

Har ni fått en påminnelse eller skickat en överklagan som renderat i ett svar med vidhållan skall istället påförd avgift betalas till där angivet Plusgiro 94 53 03-6. Observera, annat ocr-nummer än det som refereras till i föregående stycke, se erhållen skrivelse. Betalningsmottagare: Hojab parkeringsservice.

Övriga betalningar till Umevakt (kostnad för P-tillstånd, skyltar m.m.) skall ske till Bankgiro 334-9180 med fakturanummer som referens.  Betalningsmottagare: Umevakt Parkering AB.

Inom företaget har vi personal med utbildning för all verksamhet gällande parkeringsövervakning och upprättande av skyltplaner för parkeringsområden.

Vi är ett parkeringsbolag i Umeå som på uppdrag av fastighetsägare ombesörjer bevakning av parkeringar på gårdar och annan tomtmark. Våra uppdragsgivare består av såväl privata fastighetsägare som bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar samt kommuner.

Vi gör även vägmärkesplaner för fastighetsägare gällande tomtmark samt räknar ut kostnader för uppskyltning och färdigställande av förslag.

Vi har inom företaget bred kunskap gällande vägtrafiklagstiftning för parkeringsövervakning på tomtmark. Detta innebär att fastighetsägare får vid genomgång av p-övervaknings- och skyltförslag en tydlig inblick av vad som regleras och förbättras gällande trafiksäkerhet samt boendemiljö från förslaget.

Behöver ni hjälp med att få ordning på er parkering? Tveka inte på att höra av er, vi har lång erfarenhet och nöjda sammarbetespartners.

Bevakning
sedan 2003