Enklare parkering i Umeå

Bevakning sedan 2003

Bevakning
sedan 2003

Inom företaget har vi personal med utbildning för all verksamhet gällande parkeringsövervakning och upprättande av skyltplaner för parkeringsområden.

Vi är ett parkeringsbolag i Umeå som på uppdrag av fastighetsägare ombesörjer bevakning av parkeringar på gårdar och annan tomtmark. Våra uppdragsgivare består av såväl privata fastighetsägare som bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar samt kommuner.

Vi gör även vägmärkesplaner för fastighetsägare gällande tomtmark samt räknar ut kostnader för uppskyltning och färdigställande av förslag.

Vi har inom företaget bred kunskap gällande vägtrafiklagstiftning för parkeringsövervakning på tomtmark. Detta innebär att fastighetsägare får vid genomgång av p-övervaknings- och skyltförslag en tydlig inblick av vad som regleras och förbättras gällande trafiksäkerhet samt boendemiljö från förslaget.

Behöver ni hjälp med att få ordning på er parkering? Tveka inte på att höra av er, vi har lång erfarenhet och nöjda sammarbetespartners.