Här kan du överklaga din parkeringsavgift

  Anser ni att den kontrollavgift ni erhållit är felaktig?

  Innan överklagan skickas in ber vi er att kontrollera lappen noga,
  undersök varför ni fått kontrollavgiften och förbered OCR-nummer och bilens
  registreringsnummer innan ni går vidare.  Ej parkerad inom markerad plats

  Infarten till parkeringen är skyltad med P. Om parkeringsplatserna markeras med pilskyltar eller målade linjer på marken är parkering endast tillåten inom dessa markeringar. Parkering får endast ske inom de platser som är markerade med pilskyltar eller med målade linjer på marken. Vid bevakningstillfället har parkeringsvakten konstaterat att fordonet stått utanför markering.

  Vanliga invändningar är:

  Jag stod inte i vägen för någon.
  Det var fullt på parkeringen.
  Andra hade parkerat på samma sätt.

  Invändningar som dessa och även liknande är inte skäl för att kontrollavgiften ska avskrivas.

  Parkering längre än tillåten/betald parkeringstid

  Enligt skyltningen på platsen råder begränsad parkeringstid. Parkeringsvakten har vid bevakningstillfället
  antingen gjort en så kallad ventilkontroll eller haft fordonet under uppsikt, vid kontrollen har vakten konstaterat
  att fordonet har stått parkerad längre än tillåten tid. Överträdelsen kan även vara grundad i hur p-skiva varit
  inställd där sådan erfordras (gäller för närvarande endast i Vännäs).

  Vanliga invändningar är:
  Jag såg inte skylten.
  Jag råkade bli försenad.
  Jag visste inte vad skylten P innebar.
  Invändningar som dessa och även liknande är inte skäl för att kontrollavgiften ska avskrivas.

  Parkeringsavgift ej erlagd

  Enligt skyltningen på platsen är parkering endast tillåten om:

  Korrekt zonkod samt korrekt registreringsnummer angetts i giltigt mobilbetalningsalternativ.

  Parkeringsvakten har konstaterat att betalning ej fanns erlagd vid kontrolltillfället.

  Vanliga invändningar är:
  Jag råkade ange ett felaktigt registreringsnummer när jag köpte min digitala parkeringsbiljett.
  Jag blev försenad och tiden jag betalat för gått ut.
  Jag angav zonkoden på parkeringen intill
  Invändningar som dessa och även liknande är inte skäl för att kontrollavgiften ska avskrivas.

  Parkering utan att ha följt mätarens användning

  Parkeringsbiljett saknas/ej synlig


  Enligt skyltningen på platsen måste avgift erläggas. Detta måste också visas genom att:

  Parkeringsbiljetten ligger fullt läsbar innanför fordonets framruta.

  eller

  Korrekt registreringsnummer angetts i giltigt mobilbetalningsalternativ.
  Parkeringsvakten har vid bevakningstillfället inte funnit varken giltig parkeringsbiljett, placerad fullt läsbar innanför fordonets framruta, eller registrerad mobilbetalning.

  Vanliga invändningar är:

  Parkeringsbiljetten hade fallit från framrutan.
  Det tog tid att växla pengar.
  Jag glömde att lägga parkeringsbiljetten i framrutan, men jag betalade.
  Betalautomaten fungerade inte, men jag felanmälde inte.
  Jag har angivit fel zonkod, men jag har betalat.
  Jag har angivit fel registreringsnummer, men jag har betalat.
  Invändningar som dessa och även liknande är inte skäl för att kontrollavgiften ska avskrivas.

  Parkeringsbiljett felvänd/ej läsbar

  För att parkering ska vara tillåten måste parkeringsbiljett lösas samt placeras väl synlig och fullt läsbar innanför fordonets framruta. Vid bevakningstillfället har parkeringsvakten inte kunnat läsa av hela framsidan av parkeringsbiljetten.

  Parkeringstillstånd saknas/ej synligt

  För att få parkera på platsen krävs det enligt de skyltade reglerna ett giltigt parkeringstillstånd gällande området.
  Tillståndet ifråga skall vara placerat innanför fordonets framruta, fullt avläsbart utifrån. Vid bevakningstillfället
  har parkeringsvakten inte funnit något läsbart parkeringstillstånd.

  Vanliga invändningar är:

  Jag glömde att lägga fram parkeringstillståndet.
  Parkeringstillståndet låg i en annan bil.
  Jag har inte fått mitt nya parkeringstillstånd.
  Jag visste inte att parkeringstillstånd behövdes.
  Det fanns inga andra lediga parkeringsplatser.
  Invändningar som dessa och även liknande är inte skäl för att kontrollavgiften ska avskrivas.

  Ej giltigt parkeringstillstånd

  För att få parkera på platsen krävs det enligt de skyltade reglerna ett giltigt parkeringstillstånd gällande området. Parkeringstillståndet ska vara placerat innanför fordonets framruta, fullt avläsbart utifrån. Vid bevakningstillfället har parkeringsvakten inte funnit något giltigt samt läsbart parkeringstillstånd.

  Vanliga invändningar är:

  Jag har inte fått mitt nya parkeringstillstånd.
  Jag visste inte att parkeringstillstånd behövdes.
  Det fanns inga andra lediga parkeringsplatser.
  Invändningar som dessa och även liknande är inte skäl för att kontrollavgiften ska avskrivas.

  Parkering i parkeringsplats för besökande

  Parkeringen är avsedd för besökande vilket framgår av skyltningen. Med besökande avses inte boende i området. Enligt våra uppgifter är fordonet registrerat på en adress i detta område.

  Besökande kan du också vara på en kund- eller företagsparkering. Då är du besökande så länge du uppehåller sig i de aktuella lokalerna. Vid parkeringsvaktens kontroll tillhörde fordonet inte någon kund eller besökande.

  Vanliga invändningar är:

  Bilens förare bor inte i området.
  Jag skulle bara parkera en kort stund.
  Jag har lånat ut min plats till en besökare, därför ställde jag min bil på besöksparkeringen.
  Någon hade tagit min plats, jag använde därför besöksparkeringen.
  Invändningar som dessa och även liknande är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.

  Parkering i förhyrd/reserverad plats

  Enligt skyltningen på platsen är detta en förhyrd/reserverad plats. För att få parkera på denna plats krävs att du är behörig. Enligt våra uppgifter var du ej behörig, därför har en kontrollavgift har utfärdats.

  Vanliga invändningar är:

  Jag såg inte skyltningen.
  Jag visste inte att jag inte fick parkera på platsen.
  Det fanns ingen annan ledig plats.
  Jag parkerade bara en kort stund.
  Invändningar som dessa och även liknande är inte skäl för att kontrollavgiften ska avskrivas.

  Stannade/parkering i parkeringsplats för rörelsehindrade med särskilt parkeringstillstånd

  Parkeringen är skyltad med P och rörelsehindradsymbol vilket innebär att du måste använda ett parkeringstillstånd av Europeiska Unionens modell, så kallat EU parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Parkeringstillståndet ska vara placerat innanför fordonets framruta och vara fullt läsbart utifrån. Giltighetstiden måste även framgå. Vid bevakningstillfället har parkeringsvakten inte funnit något läsbart, giltigt parkeringstillstånd.

  Vanliga invändningar är:

  Jag glömde att lägga fram parkeringstillståndet.
  Parkeringstillståndet hade fallit från framrutan.
  Jag var rädd för att parkeringstillståndet skulle bli stulet.
  Jag är rörelsehindrad men har inget parkeringstillstånd.
  Jag visste inte vad skylten betydde.
  Invändningar som dessa och även liknande är inte skäl för att kontrollavgiften ska avskrivas.

  Parkering i parkeringsplats reserverad för visst fordonsslag

  Parkeringen är skyltad så att bara visst fordonsslag får parkeras på platsen. Ditt fordon är inte sådant som anges på skyltningen.

  Vanliga invändningar är:

  Det fanns inga andra lediga platser.
  Jag skulle bara parkera en kort stund.
  Jag uppfattade inte skylten.

  Invändningar som dessa och även liknande är inte skäl för att kontrollavgiften ska avskrivas.

  Parkeringsskiva saknas/ej synlig

  Enligt skyltningen på platsen, är parkering gratis under förutsättning att en p-skiva är:

  Inställd på korrekt ankomsttid avrundad till närmast följande hel- respektive halv timme samt placerad fullt läsbar innanför fordonets framruta.

  Parkeringsvakten har vid bevakningstillfället inte funnit någon avläsbar p-skiva i fordonet.

  Vanliga invändningar är:
  Jag visste inte att jag måste ha p-skiva.
  Jag glömde att lägga fram p-skivan.
  Det tog lång tid för mig att få tag på en p-skiva där jag parkerade.
  P-skivan hade fallit från framrutan.
  Invändningar som dessa och även liknande är inte skäl för att kontrollavgiften ska avskrivas.

  Parkeringsskiva felvänd/ej avläsbar

  Enligt skyltningen på platsen, är parkering gratis under förutsättning att en p-skiva är:

  Inställd på korrekt ankomsttid avrundad till närmast följande hel- respektive halv timme samt placerad fullt läsbar innanför fordonets framruta.

  Parkeringsvakten har vid bevakningstillfället inte funnit någon avläsbar p-skiva i fordonet.

  Vanliga invändningar är:
  Jag visste inte att jag måste ha p-skiva.
  Jag glömde att lägga fram p-skivan.
  Det tog lång tid för mig att få tag på en p-skiva där jag parkerade.
  P-skivan hade fallit från framrutan.
  Invändningar som dessa och även liknande är inte skäl för att kontrollavgiften ska avskrivas.

  Förbud att parkera

  Platsen fordonet parkerats på är uppmärkt med parkeringsförbudsskylt, därmed är parkering inte tillåten.

  Vanliga invändningar är:

  Jag stod inte i vägen för någon.
  Jag såg inte skylten.
  Jag skulle bara parkera en kort stund.

  Invändningar som dessa och även liknande är inte skäl för att kontrollavgiften ska avskrivas.

  Förbud att parkera. Zon.

  Vid infarten till området finns tavlan E20 Områdesmärke uppsatt. Detta innebär att parkering inom området endast får ske på parkeringsplatser som är uppmärkta med P. På alla övriga ytor råder parkeringsförbud. Detta gäller tills du har passerat tavlan E21 Slut på område. Fordonet har varit parkerat på en plats som ej varit uppmärkt med P.

  Vanliga invändningar är:

  Jag såg inte/förstod inte skyltningen.
  Jag stod inte i vägen för någon.
  Det fanns ingen ledig plats.
  Andra hade parkerat likadant.
  Jag parkerade bara en kort stund.
  Invändningar som dessa och även liknande är inte skäl för att kontrollavgiften ska avskrivas.

  Övrig orsak enligt anteckning på kontrollavgiftsfakturan

  I anteckningsrutan på kontrollavgiften framgår anledningen till varför kontrollavgiften har utfärdats.