Domar

Domar

Bokföringsdag

När anses en betalning fullgjord?

En betalning som skett till borgenärens (fordringsägarens) plusgirokonto har ansetts fullgjord den dag då den bokfördes av Plusgirot.

Läs mer i målet T369/85 (NJA 1988 sid 312).

Utskick av påminnelser och krav

Bestrider erhållande av påminnelse eller krav

Läs mer i målet FT 135/90 (RH 1990:107) om vad som gäller om man som gäldenär bestrider att man fått påminnelse och inkassokrav.

Ej synlig biljett

Vad gäller om biljetten ej legat synlig vid kontroll?

Om en parkör i efterhand inkommer med biljett som ej legat synlig har P-bolaget rätt att vidhålla fordran.

Läs mer i målet FT420-98 (RH 1998:78).

Lastning och lossning

Vad gäller vid lastning och lossning?

Läs mer om vad som gäller vid lastning och lossning i målet FT284-92.